Mẫu hợp đồng

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG TRỌN GÓI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc *********                                                       TP Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019 HỢP ĐỒNG KINH …

Hợp đồng sửa chữa nhà ở

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở tham khảo HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở ………, ngày……tháng……năm…… Hôm nay ngày …. tháng … năm …. Tại địa điểm: …………………………………………………………………………………… Bên …

Hợp đồng tư vấn xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— (Địa danh), ngày …. tháng …. năm ….. HỢP ĐỒNG Tư vấn khảo sát xây dựng công …